Duurzaamheid

Duurzaamheid

Met passie streven we elke dag naar een efficiëntere keten om ook de komende generaties van vers fruit te laten genieten Dit kunnen we niet alleen.

Daarom werken we nauw samen met onze ketenpartners en zijn we ondertekenaar van SIFAV convenant. Om impact te maken hebben we vijf duurzaamheidsthema’s geselecteerd. Dit zijn circulariteit, klimaat, natuur, sociaal en als overkoepelend thema ketenverantwoordelijkheid. Deze thema’s geven richting aan onze acties en initiatieven voor een duurzamere toekomst voor iedereen.

'Part of our legacy'

SDG

sociaal

Goed werkgeverschap vinden we belangrijk. We streven naar eerlijkheid zowel richting onze directe collega’s als degenen in de keten: gezondheid en vitaliteit, eerlijke lonen, diversiteit en inclusiviteit (bijv. SROI).

Circulariteit

We streven naar een circulaire organisatie en keten: dit betekent dat we zo minimaal mogelijk (primaire) grondstoffen gebruiken, verspilling tegengaan en reststromen op een hoogwaardige manier hergebruiken. Concreet richten we ons op het verminderen van voedselverspilling door bijvoorbeeld vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en waarde toe te voegen aan reststromen in samenwerking met innovatieve partijen, maar ook het verminderen en verduurzamen van onze verpakkingen.

klimaat

De reis van fruit gaat hand in hand met een impact op het milieu. Vanaf het moment dat het zaadje wordt geplant tot het moment dat de consument het consumeert. We proberen deze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. In samenwerking met de keten focussen we ons op het reduceren van onze CO2-voetafdruk, het opwekken van duurzame energie en verduurzaming van transport.

Natuur

Door middel van innovaties in duurzame landbouw garanderen we de optimale groei van onze gewassen, waardoor we kunnen gedijen onder veranderende omstandigheden, terwijl we de bodemdegradatie tegengaan en bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit (bijvoorbeeld door het gebruik van pesticiden uit te bannen). Op deze manier zetten we ons in voor het behoud van een gezonde en duurzame leefomgeving.

ketenverantwoordelijkheid

Deel zijn van een collectief is cruciaal. Ketenverantwoordelijkheid is een vereiste voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Wij zetten ons in om duurzaamheid in de hele toeleveringsketen te bevorderen door samenwerking tussen belanghebbenden te stimuleren, als ketendirecteur te fungeren en elkaar te versterken

CSR

ALG